TOVARNA MERIL KOVINE d.d. Pameče 153
2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel: + 386 (0)2 88 46 300
Faks: + 386 (0)2 88 46 314
E-mail: info@tm-kovine.si

Kakovost in razvoj


Tovarna meril KOVINE, d.d., je zavezana h kakovosti. Naši izdelki so namenjeni merjenju in kontroli dolžin, navpičnosti, vodoravnosti in kotnosti.


Izdelki so skladni z mednarodnimi standardi in izsledki meroslovja. Merila zagotavljajo sledljivost do nacionalnih in mednarodnih etalonov. Na zahtevo kupcev merila overjamo v akreditiranih laboratorijih.


Vsi naši izdelki so dosežek lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Kupca želimo zadovoljiti s točnimi, funkcionalnimi in prijaznimi merili. V letu 2000 je naša družba pridobila certifikat ISO 9001. Certifikat potrjuje, da družba celoten poslovni proces - od razvoja, proizvodnje do trženja - obvladuje skladno z mednarodnim standardom.

 



V letu 2014 je naša družba pridobila tudi certifikat SQ za vodne tehtnice