TOVARNA MERIL KOVINE d.d.
Pameče 153
2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel: + 386 (0)2 88 46 300
Faks: + 386 (0)2 88 46 314
E-mail: info@tm-kovine.si


TOVARNA MERIL KOVINE d.d.

Pameče 153, 2380 Slovenj Gradec

Slovenija


- VODSTVO

- PRODAJA

- NABAVA

- PROIZVODNJADirektor 

Rudolf Franc Verovnik

+ 386 2 88 46310
   

Vodja finančno-računovodske službe

Barbara Logar

+386 2 88 46322