TOVARNA MERIL KOVINE d.d.
Pameče 153
2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel: + 386 (0)2 88 46 300
Faks: + 386 (0)2 88 46 314
E-mail: info@tm-kovine.si

Dolžinska merila

 

 

 

VRSTA MERILA

VRSTA POTRDILA O SKLADNOSTI

NAMEN UPORABE

ZAKONSKO MERILO
(merilo skladno z meroslovnimi predpisi)

 • odobritev tipa merila in prva overitev

ali

 • EEC odobritev tipa merila in
  prva EEC overitev
 • varovanja zdravja ljudi in živali;
 • varstvo okolja in splošne tehnične varnosti;
 • promet blaga in storitev
 • postopki pred upravnimi
  in pravosodnimi organi.

KALIBRIRANO MERILO
(skladno z DIN 6403)

 • certifikat o kalibraciji brez
  rezultatov meritev
 • certifikat o kalibraciji z
  rezultati meritev

interne zahteve in sistemi
kakovosti